Přednáška - Nová Akropolis: Filosofie života a smrti

date of exhibition: 1995/10/26
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce