Beseda KPVU: Jan Zatloukal: Libavsko a jeho zaniklé památky

date of exhibition: 1995/11/08
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce