Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě Svět Jana Saudka: Fotografie 1595/1995

date of exhibition: 1995/12/13
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce