Přednáška - Nová Akropolis: Buddhismus

date of exhibition: 1995/12/14
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: performace/akce