Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Období 2. světové války ve výtvarném umění

date of exhibition: 2006/02/15
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: performace/akce