David Drábek: Embayo anebo automobily východních Čech

date of exhibition: 2006/01/10
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: divadelní představení