Přednáška s diapozitivy - Nová Akropolis: Kréta

date of exhibition: 1995/06/08
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
19:00