Reflexe - fotografie absolventů FAMU z let 1964 - 2004

date of exhibition: 2005/11/04 - 2005/11/29
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní