Kamila Ženatá: Pick up your Phone

date of exhibition: 2011/03/08 - 2011/04/05
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská

notes:
-
Audiovizuální instalace
Témata posledních projektů Kamily Ženaté jsou paměť, vnímání vzpomínek a posun od prožitého reálného zážitku k tomu, jaký obraz si naše paměť o zážitku uchovává.
V instalaci Pick Up Your Phone klade autorka témata paměti a vzpomínek do souvislosti s principem utváření lidských vztahů. Zkoumá, proč mají v současnosti lidé problémy reálné vztahy navazovat a při své sondě do hloubky problematiky přichází s odpovědí na tuto otázku. Rozostřené a mlhavé vjemy na hranici reality a fikce pak předkládá jako výsledek, ke kterému došla na základě svých úvah o emočních zápasech, které nenaplněné vztahy vyvolávají a o tom, jak paměť přetváří prožívané okamžiky a pocity do vzpomínek.
Výstavní prostor je rozdělen do dvou vzájemně komunikujících částí. Jedna z nich zůstává téměř prázdná, je v ní umístěn chvílemi zvonící telefonní přístroj a dvě projekce mechanických hraček. Druhá je scénografickou instalací, která pracuje se světlem - respektive se střídáním světla a tmy, s hlasy a obrazem fosforeskující sítě u stropu, představující mnohovrstevnatý symbol. Síť může být interpretována jako vizualizace lidské paměti, jako síť vztahů, které si budujeme, i jako alegorie pavučiny, do které zvíře loví své oběti (v kontextu výstavy lze mluvit o člověku polapeném ve svém vlastním světě). Jedna z nejdůležitějších interpretačních rovin se však vztahuje k síti komunikační. Pick up Your Phone zřetelně poukazuje na problematiku odtažitého kontaktu, zprostředkovanému elektronickými komunikačními sítěmi a neochotu setkávat se v reálném světě - autorka v této souvislosti mluví o „virtuální realitě, kterou nelze žít“.
Pro tvorbu Kamily Ženaté je charakteristická všestrannost, vyjadřuje se prostřednictvím maleb, fotografií, videí, textů. Její dílo však má největší náboj, pokud pospojuje všechny prvky do jedné kompaktní instalace. Motiv paměti, který hraje neopomenutelnou roli i v instalaci Pick Up Your Phone, lze vztáhnout také k volbě objektů, které Ženatá do svých instalací zapojuje: zatímco témata jsou současná, prostředky, pomocí kterých jsou předkládány, mají svoji historii, svoji paměť. V případě instalace ve Školské je to telefonní přístroj, který Ženatá zvolila za hlavní motiv celé výstavy: černý aparát s kulatým otočným ciferníkem, který byl před dvaceti lety nedílnou součástí každé domácnosti. Propojování moderních technologií − audio a video instalací s předměty z bleších trhů a bazarů dodává projektům Kamily Ženaté nejen na originálnosti, ale také určité nadčasovosti.
Silvie Šeborová