Bánská Bystrica / Besztercebánya / Neusohl / Neosolium

Periodical
published, title (subtitle)
2005/11/03   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2005/11/16   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění