Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj sdrce

date of exhibition: 2005/11/14 -
institution: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského
type of exhibition: autorská