Dějiny Židů v Čechách a na Moravě

date of exhibition: stálá expozice
institution: Španělská synagoga
type of exhibition: kolektivní