Identita - národnostní menšiny ve výtvarném umění

date of exhibition: 2005/11/10 - 2005/12/22
institution: Galerie 9
type of exhibition: kolektivní