Malíř Emil Holub (1885 - 1940) z Hradčovič

date of exhibition: 2005/11/24 - 2006/02/05
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: autorská