Bienále grafiky a fotografie - Máchovy Litoměřice

date of exhibition: 2005/11/05 - 2005/11/30
institution: Galerie Ve dvoře
type of exhibition: kolektivní