R. Prekop, P. Kalmus: Best of ...(anonymous)

date of exhibition: 2005/11/09 - 2006/01/22
institution: Nitrianska galéria (1999- )
type of exhibition: kolektivní

notes:
9337
Best of anonymous /Fotovýstava anonymných príbehov/
http://nitrianskagaleria.sk/event/best-of-anonymous/
V stredu 9. novembra 2006 o 17.00 sa v Nitrianskej galérii v Nitre uskutoční otvorenie netradičnej výstavy fotografií dvoch slovenských autorov Ruda Prekopa (narodený 1959) a Petra Kalmusa (narodený 1953). Ide o výber najlepších záberov z ich dlhoročných archívov „nepotrebných“ negatívov od neznámych autorov (preto aj názov To najlepšie od anonymov).
Prezentujú osobitý autorský projekt, poskladaný z cudzích čiernobielych filmov.
K samotnému konštatovaniu, že „fotografovať znamená privlastňovať si fotografované“ (Susane Sontagová) protagonisti pridávajú malý, ale zásadný posun: oni si privlastňujú už odfotografované, zábery predovšetkým z 50. až 70.rokov 20. storočia. Ide o negatívy nájdené, odhodené, zničené, určené len pre vlastnú potrebu, či odsúdené do zabudnutia. Autori ich svojimi pozitívmi znovu animujú, zhodnocujú a ustanovujú späť do výtvarného svet(l)a. Tak k nám z nemých záberov hrá orchester anonymných tvári anonymných autorov.
Predstavuje sa nám bežná produkcia, zbierka rodinných zvečnených banalít, v krátkosti: svadby, deti, dovolenky… Prehliadka týchto starých fotografií (aj cudzích) spúšťa nostalgické spiatočné premietanie nahraného sveta, vizuálnu pamäť minulých čias.
Autori prinášajú aj rad otázok, predovšetkým je to otázka autorstva, večného amatérstva: kto je skutočným autorom týchto obrazov? Je len ich výber, či interpretácia už kreatívnym činom? Kedy sa dokumentárny snímok stáva kultúrnym predmetom? a pod.
Autori tak z jednotlivých nostalgických fotosekvencií pripravili trochu poetické, trochu „záškodnícke“ imaginatívne predstavenie: ako cudzími očami pozerať na cudzích ľudí. Toto neformálne stretnutie medzi Prahou (Prekop) a Košicami (Kalmus) prináša podobnosť pohľadov a odlišnosť možných interpretácií.
Výstavný projekt mal česko-slovenskú premiéru v roku 2004 v Galérii Fiducia v Ostrave a v Nitrianskej galérii potrvá do 22. januára 2006.