Jan a Radim Černí: Múzy

date of exhibition: 2005/10/26 - 2006/01/06
institution: Galerie Výskumného ústavu živočišnej výroby
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://nitrianskagaleria.sk/event/muzy/
Výstava pod názvom Múzy približuje tvorbu Jana a Radima Černého. Tvorbu otca a syna.
Osobnosť a tvorba Jana Černého nie je Nitranom neznáma. Autor tu vyrastal, študoval na Pedagogickej fakulte slovenčinu v kombinácii s výtvarnou výchovou, pracoval v Nitrianskej galérii a vždy sa dokázal presadiť ako invenčná, kreatívna osobnosť vo všetkých oblastiach umeleckého charakteru.
Tvorbu autora charakterizuje postmoderné umenie, ktoré nachádza odozvu v jeho maľbe, monotypiách vyznačujúcich sa návratom k figurálnej maľbe, nadužívaním expresívnych výrazových prostriedkov, reštitúciou archetypálnej symboliky. Z diel vyžaruje vystupňovaná senzibilita až zmyselnosť figurálnych kompozícií aktov, poloaktov. Rukopis autora sa vyznačuje simplicitnou dynamikou kompozície, či už s jedno- alebo s viacfigurálnymi sujetmi, v ktorých demonštruje poetické vzťahy jedinca i dvojíc, v ušľachtilom vzťahu komunikácie citov – lásky partnerskej i lásky materinskej.
Druhým námetovým okruhom Černého sú diela inšpirované hudbou. Tóny hudby – huslí, violončela, harfy, orchestra, vníma ako podnecujúce, inšpirujúce, vitalizujúce a očisťujúce človeka prebúdzajúceho sa k jasavej harmónii nielen v hudbe, ale predovšetkým v ľudských vzťahoch.
Tvorba autora stojí v protiklade s geometrickou schematickosťou, ktorú demonštruje oblými, čistými líniami a krivkami postáv, gotizujúcimi tvárami, subtílnosťou postáv, vnášajúcich do artefaktu krehkosť a efemérnosť. Paletu maliara charakterizuje kultivovaná, kontrastná farebnosť, v niektorých dielach až výbušná, ktorá umocňuje celý sujet. Snahou Černého je renesancia závesného obrazu, ktorý sa vytráca a je potláčaný súčasnými výtvarnými smermi – videoinštaláciami, performanciou, happeningom či dielami tvorenými v duchu ready madu.
Autor v súčasnosti žije a tvorí v Uherskom Hradišti, kde ako pedagóg pôsobí na gymnáziu. Jan Černý ako jeden z prvých v Čechách presadil výtvarnú výchovu ako maturitný predmet. So svojimi študentmi získal prvé miesto v medzinárodnej súťaži konanej v Belgicku v oblasti výtvarného umenia. Všestrannosť autora dokumentuje aj jeho spolupráca na filmoch. Podieľal sa na scénických výpravách k Jakubiskovým filmom Sedím na konári a je mi dobre, Žaby a iné ryby, tiež Nejasná správa o konci sveta.
Tvorbu Jana Černého charakterizuje zrelosť, citová vyváženosť, neustále hľadanie smerujúce k stále väčšej senzibilnej dokonalosti – Sic itur ad astra … Dospeje tam, kam kráča – úspechu.
Radim – ročník 1980, syn Jana Černého, kráča v šľapajách svojho otca. Genetické danosti a talent má nielen po otcovi, ale v jeho žilách koluje i krv svetovo uznávanej osobnosti – predstaviteľa secesie, významného českého maliara Alfonsa Muchu (1860-1939), ktorý sa radí k Radimovým prastrýkom.