Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

date of exhibition: 1995/02 - 1995/03
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská