Karel Adamus: Vizuální básně

date of exhibition: 1991/12/04 - 1992/01/07
institution: Divadlo hudby OKS
type of exhibition: autorská