Postava a krajina v českém umění z let 1890 - 1939 / The Figure and the Landscape in Czech Art of 1890 - 1939

date of exhibition: 2006/03/23 - 2006/05/28
institution: Pražákův palác
type of exhibition: kolektivní