Tvary a prostor (UPM Praha)

date of exhibition: 2005/10/12 - 2006/01/31
institution: Muzeum portugalského užitého umění
type of exhibition: kolektivní