Max Švabinský – Josef Lada

date of exhibition: 1965/05/05 - 1965/05/23
institution: Internationales Ausstellungszentrum am Bahnhof Friedrichstrasse
type of exhibition: kolektivní

notes:
Zpracováno dle plakátu výstavy ze sbírky Kunstbibliothek, Berlín.