Malířství 20. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Musés d'Art et d'Histoire du Judaisme
type of exhibition: kolektivní