Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika

date of exhibition: 1976/06/11 - 1976/06/30
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: kolektivní