Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Běla Suchá: Tapiserie, Jiří Suchý: Kresba a grafika