Planoucí, krutý, krásný a bledě růžový / Glühend, gnadenlos, schön und blassrosa

date of exhibition: 2011/04/06 - 2011/04/29
institution: Botschaft der Tschechischen Republik
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Na zastupitelském úřadě ČR v Německu představí své práce studenti fotografie z pražské FAMU. Výstava nabídne díla různých médií – fotografie, video a fotoinstalace, která vytvořili čerství absolventi a současní studenti Katedry fotografie. FAMU je vysoká škola s bohatou tradicí, na které se fotografie vyučuje od roku 1960 a která je dodnes chápána jako živoucí organismus, což i název výstavy naznačuje. Kurátory výstavy jsou Helena Musilová a Robert Silverio, vedoucí Katedry fotografie.
Již 50 let nabízí Akademie múzických umění v Praze možnost studia fotografie na Filmové a televizní fakultě (FAMU), od roku 1975 v rámci nově založené Katedry fotografie. Tím se FAMU řadí k nejstarším vysokoškolským zařízením v Evropě, které studium fotografie umožňuje. Již od svých začátků se studium fotografie zaměřuje jak na teoretické, estetické a historické aspekty, tak na praktické schopnosti studentů. V posledních dvaceti letech vedl technologický vývoj média fotografie k výrazným změnám. Rozšířil se i rejstřík témat: fotografie si klade individuální, sociální i globální nebo čistě umělecké otázky, a tím reflektuje různé aspekty života a aktuálního společenského dění. Katedra fotografie na FAMU nabízí prostor pro realizaci projektů, ve kterých se odráží tendence současného umění.
Výstava je společným projektem Českého centra Berlín, Českého velvyslanectví v Berlíně a FAMU v Praze.