Tvůrčí skupina Trasa

date of exhibition: 1961/09/08 - 1961/10/08
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní