Jana Smělíková + Michal Šmeral: Senná rýma

date of exhibition: 2005/12/14 - 2006/01/08
institution: Galerie Katakomby
type of exhibition: kolektivní