bezV3e

date of exhibition: 2005/11/16 - 2006/01/22
institution: Nitrianska galéria - Reprezentačné sály
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://nitrianskagaleria.sk/event/bezvetrie/
V prvej rovine sa výstava predstavuje ako prezentácia tvorby autorov tvoriacich v rozličnom médiu – výstava je prehliadkou maľby, sochy, videa a fotografie. Predmetom skúmania sa stali rozličné prístupy v aktuálnej tvorbe mladých slovenských autorov.
V procese vznikania tejto výstavy som mala zámer vytvoriť konfrontácie, ktoré by vytvárali napätie na výstave. No postupným dokresľovaním celej vízie vybraných diel som od tohto zámeru upustila, aby sa som sa vyhla samoúčelným variáciám.
Výstava prináša tvorbu jedenástich autorov, jednotlivým dielam som teda chcela vytvoriť dostatočný priestor na vnímanie.
Sochu reprezentujú dvaja sochári – Martin Piaček a Michal Moravčík.
Dielo Ja 2005 Martina Piačeka vstupuje do priestoru, vystupuje rovno zo steny galérie. Niekoľkonásobná zväčšenina láb leva čiastočne odkazuje na staroveké monumentálne sochárstvo, zároveň sa pohráva s dekoratívnym predmetom starých nábytkov.
Iný charakter sochárskej tvorby predstavujú diela Michala Moravčíka. Nesú prevažne politický kontext, otvárajú sociologicko-politické témy. V nábytkovej inštalácii Internal Affairs rieši tému odpočúvania a otázku vytvárania vnútorného nepriateľa. Nábytkový objekt s nápisom Which nationalism is better odkazuje k riešeniu-neriešeniu otázky nacionalizmu v stredoeurópskom kontexte. Podobnú otázku si kladie v diele Stredoeurópska didaktická pomôcka – ktorá znázorňuje mapu Maďarska a mapu Uhorska.
Fotografiu reprezentuje výberom z troch cyklov – Belle de jour, Doppelherz a Fata Morgana – Peter Janáčik. Jeho čiernobiele fotografie prinášajú subtílnu atmosféru z privátnej, intímnej polohy. Táto skutočnosť je umocnená rozostrenosťou fotených postáv a objektov. Spoločným menovateľom portrétov aj fotených zátiší je statický moment.
Grafika je zastúpená v dvoch rôznych podobách – grafik Marek Kokoška ako autor pracuje so znakom, zjednodušovaním a redukovaním tvarov. Jeho štyri diela s názvom Pes sú príkladom tejto tvarovej čistoty, avšak negraficky, prenesenej na plátno.
Grafik Martin Derner presahuje svojou tvorbou dvojrozmernosť grafiky. Siaha po ready-made, po trojrozmernom objekte – po knihe – zasahuje do nej rezaním, vykrajovaním a mení jej prvotnú funkciu. Martin Derner vo svojej tvorbe vedie sústavný dialóg medzi plochou a priestorom.
Pavlína Fichta Čierna ponúka na výstave video – Dáma v modrom. Autorka vyhľadáva zaujímavé typy ľudí vo svojom okolí a zaznamenáva ich životné príbehy na video. Autorkine diela nesú v sebe humánny a sociologický charakter.
Patrik Ševčík – jediný študent-autor na výstave vo svojom videu odhaľuje mestský priestor a rieši otázku nomádstva v súčasnej mestskej spoločnosti. Druhou polohou jeho diela je inštalácia mapy európskeho veľkomesta v priestore. Začiernením všetkých ulíc na mape je znemožnená orientácia v priestore, jednotlivcovi hrozí blúdenie.
Maľba je zastúpená na výstave najrozsiahlejšie.
Melanchólia Jany Farmanovej je obrazovou skladačkou autorkinej privátnej sféry. Autorka vytvára obrazové atmosféry, ktoré sa zdôrazňujú nezvyčajnou inštaláciou. Farmanovej charakteristický maliarsky rukopis je etablovaný na slovenskej maliarskej scéne.
Maliarka Klaudia Kosziba v obrazovej inštalácii Z brehu odľahčila svoj doterajší rukopis sviežou maľbou dvoch vystavených obrazov, ktoré spolu s pieskom a zvukovou inštaláciou dotvárajú pobrežnú atmosféru.
Juraj Kollár v triptychu Illusion analyzuje priestor, ktorý je tu prítomný v prírodnom horizonte. V jeho tvorbe je prítomný neustály experiment s vizuálnym pôsobením maľby, pričom vychádza z maliarskej tradície na novom základe a vytvára dielo interpretujúce vlastnosť reality.
Maliar Rasťo Podoba predstavuje na výstave deväť plátien, ktoré sú maliarskym Záznamom. Zachytávajú prírodný námet, z ktorého vytvárajú maliarsku impresiu.
Toľko v krátkosti o autoroch a vystavených a dielach. Na záver iba dodávam, že bezvetrie – to je ten okamih, keď je vonku príjemne, myšlienky pokojne plynú a ponúka sa priestor na uvažovanie.