Terry Haass: Světlo - čas - prostor

date of exhibition: 2006/03/23 - 2006/05/14
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: autorská

notes:
Trojlodí

V rámci výstav ženských osobností české i světové výtvarné scény, připravených Muzeem umění Olomouc na rok 2006, představuje tato výstava první velkou retrospektivu tvorby pařížské umělkyně, grafičky, malířky a sochařky, jejíž dílo je u nás známé dosud jen torzálně.
V bohaté biografii Terry Haass hraje svou roli i Olomouc, kde prožila autorka část svého mládí jako studentka Pöttingea. Narodila se v roce 1923 v Českém Těšíně. Před II. světovou válkou byla nucena odejít do Francie, později do Lisabonu a New Yorku, kde studovala na Art Student's League a tvořila ve slavném Ateliéru 17 (vedle Miróa, Massona a Tanguy) pod vedením rytce S. W. Haytera. V roce 1951 se jako stipendistka Fullbrightovy nadace vrátila zpět do Paříže a vedle experimentování v grafickém ateliéru Lacouriere se věnovala archeologii Blízkého východu. V letech 1954–1969 se účastnila expedic do Afghánistánu, Íránu, Izraele, Libanonu a Turecka. V sedmdesátých letech opustila grafické ex-perimentování a začala vytvářet komorní plastiky z oceli a plexi-skla, kterým se věnuje dodnes. Je rovněž autorkou několika realizací pro architektonické interiéry (například v Bochumi, v Oslu, aj.). Volba plexiskla jako základního materiálu jí od 70. let umožňuje experimentování s jeho fyzikálními vlastnostmi.
Abstraktní prostorové kompozice jejích průzračných, ostře ře-zaných plastik, vytvářejících světelné průniky, vstoupily již do dě-jin evropského sochařství – do proudu konstruktivních tendencí.
Zpětný pohled na životní dílo Terry Haass potvrzuje důslednost ve volbě témat a forem výrazu; konstantou jejího díla je reflexe světla, času, prostoru … ale také hudby. Zvláštním oddílem v její tvorbě jsou díla inspirovaná hudbou Leoše Janáčka.
Její plastiky představující reflexe kosmologických, filozofických úvah, prozrazují fascinaci dílem Alberta Einsteina, s nímž se seznámila během svého newyorského pobytu ve 40. letech. Ve svých grafických pracích i sochařské tvorbě hledá paralelu pro jeho objevy i názory.
„Světlo a prostor byly její skutečností. Světlo, které ve své exis-tenci může znamenat čas. Čas, který je dimenzí prostoru, … pohyblivým proudem, jenž nás spojuje s nekonečnem,“ poznamenal o jejím díle Petr Spielmann, teoretik díla Terry Haass, jeden z kurátorů výstavy v Muzeu umění Olomouc.
- gr -

Premiéra dokumentarního filmu Terry Haass z roku 2006 - autorský projekt Olgy Špátové a Giny Renotiere