Mikoláš Aleš a Josef Mánes

date of exhibition: 1952/02/23 - 1952/03/23
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní výstava