Mikoláš Aleš a Josef Mánes

date of exhibition: 1952/05
institution: Vlastivědné muzeum v Šumperku
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní výstava