Mikoláš Aleš a Josef Mánes

date of exhibition: 1952/05/10 - 1952/05/25
institution: Muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní výstava