Mikoláš Aleš a Josef Mánes

date of exhibition: 1952/06
institution: Javorník
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní výstava