Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogckých fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava

date of exhibition: 1964/12/17 - 1965/01/17
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní