Tvůrčí skupina Parabola

date of exhibition: 1963/12/17 - 1964/01/21
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní