Karel Lenhart: Sochy

date of exhibition: 1964/05/07 - 1964/06/25
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
promluví Jaromír Lakosil
úvodní slovo Jaroslav Ryška