Dušan Janoušek: Volná grafika

date of exhibition: 1977/02/17 - 1977/03/27
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: autorská

notes:
pozvánka, plakát Miroslav Střelec
dok. 106786 doba trvání do 1977/02/27