Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ

date of exhibition: 1981/05/07 - 1981/08/30
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
pozvánka, plakát Miroslav Střelec