Sigma: Architektura 1967 - 1982

date of exhibition: 1983/06/23 - 1983/08/21
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
severní sál