Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo

date of exhibition: 1987/09/09 - 1987/10/11
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
malý sál