Jan Bauch: Ukázky z díla z let 1948 - 1956

date of exhibition: 1956/11/16 - 1956/12/08
institution: Kabinet umění
type of exhibition: autorská