Jan Bauch: Výstava obrazů, kreseb a soch z posledních let

date of exhibition: 1965/09/05 - 1965/10/10
institution: Výstaviště Černá Louka
type of exhibition: autorská