Tvůrčí skupina Radar

date of exhibition: 1961/05/25 - 1961/07/15
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní