Lidová umělecká tvořivost

date of exhibition: 1952
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
v MU není uložená složka