Česká kresba 19. století

date of exhibition: 1953/11/05 - 1953/11/29
institution: Krajská galerie v Olomouci
type of exhibition: kolektivní

notes:
v MU není uložená složka