Česká krajina

date of exhibition: 1955/04/15 - 1955/05/15
institution: Sanatorium
type of exhibition: kolektivní