Česká krajina

date of exhibition: 1955/05/20 - 1955/06/30
institution: Muzeum
type of exhibition: kolektivní