Dotyk sochy

date of exhibition: 2001/02/22 - 2001/04/22
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Loňskou výstavu v Muzeu umění Od gotiky k renesanci navštívila mj. skupina nevidomých návštěvníků. Po dohodě s vedením muzea a restaurátory byli ve výstavním prostoru spolu s běžnými návštěvníky a byla jim dána možnost dotýkat se a hmatově se seznámit s několika exponáty. Tato zkušenost ukázala možnou cestu, jak přiblížit výtvarné umění i lidem s postižením zraku.
Projekt Dotyk sochy, skládající se ze dvou samostatných výstav (Dotyk sochy – exponáty ze sochařské sbírky 20. století Muzea umění Olomouc se zaměřením na haptickou prezentaci) a Bible (práce z ateliéru Hmatového modelování Štěpána Axmana) sleduje několik cílů. Výběrem exponátů i způsobem instalace obou výstav je projekt určen slabozrakým a nevidomým. Umožní jim seznámit se v rámci projektu jak se sochařstvím 20. století, tak s prací jiných nevidomých.
Výstavy budou zároveň otevřeny pro širokou veřejnost a bude tak vytvořena příležitost k setkání vidících a nevidících návštěvníků. Alespoň částečně tak pomohou zapojit nevidící do normálního života. Na přípravě a realizaci výstav se bude podílet celá řada spolupracujících subjektů – zejména škol, neziskových organizací i médií.
Neopominutelným záměrem – především u výstavy Dotyk sochy ze sbírek muzea – je připravit jasnou a srozumitelnou výstavu, která by zachytila základní práce různých období a směrů, nejčastěji používané techniky, postupy, materiály a náměty sochařství 20. století. Svou názorností a nevelkým rozsahem (20 exponátů) bude vhodná také pro školy a rodiny s dětmi. Na výstavě budou k dispozici texty (v černotisku a v Braillově písmu) o exponátech, výtvarných směrech, technikách, materiálech – výstavu tak bude možné projít celou najednou nebo po částech, např. věnovat se podrobně vybraným 5 sochám týkajícím se zpracování figury a portrétu. Kromě toho bude výstavu doprovázet ilustrovaný katalog s vložkou v Braillově písmu. Jako upomínku výstavy obdrží každý návštěvník upomínkové předměty z hlíny, tzv. “hmatky”.
Výstava Bible představí práce dvou absolventů Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana z Brna. Hmatové modelování otevřelo možnost samostatné výtvarné tvorby zrakově postiženým. Práce s hlínou rozvíjí sebedůvěru a radost z tvoření, je přínosná i pro vidící, protože jim může alespoň částečně představit svět nevidomých. První studio hmatového modelování u nás vzniklo v brněnském ateliéru, kde nevidící tvořili pod vedením Štěpána Axmana a na základě této spolupráce vznikla technika hmatového modelování. Na výstavě Bible bude představeno 13 prací s náměty převážně ze Starého zákona doprovázené biblickými texty vážící se ke zpracovávanému ději.
Uvedeným projektem bude zahájena činnost výtvarné dílny muzea, která je v současné době v poslední etapě stavebních úprav. Pod dozorem lektora si zde budou moci návštěvníci vyzkoušet práci s hlínou, zájemci i poslepu.
-hr-