Bible

date of exhibition: 2001/02/22 - 2001/04/22
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní